Robert-Voigt-Stiftung

Projekte für die Zukunft

Het aandachtspunt van de door het bedrijf geïnitieerde stichting is de opleiding en bevordering van de vorming en opvoeding van kinderen en jongeren die op basis van hun afkomst en/of hun levensomstandigheden niet de mogelijkheid hebben om een beroepsvoorbereidende opleiding te volgen of daardoor beperkte kansen hebben op integratie in de samenleving.

Zorgvuldig uitgekozen projecten worden door de stichting niet alleen financieel ondersteund maar vooral langdurig begeleid, zoals bijvoorbeeld sinds 2006 jeugdtheaterproducties en taalkampen van het Consol Theater in Gelsenkirchen.

Hoe zetten wij ons hiervoor in?

Vormgeven aan de toekomst van de volgende generaties is een belangrijk aspect van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van ZINQ. Daarom is er sinds 2000 sprake van een bundeling van externe maatschappelijke activiteiten in het kader van deze stichting. Door de ondersteuning ook van medewerkers, zakenpartners, klanten en leveranciers kon de afgelopen jaren reeds een veelvoud van baanbrekende projecten worden verwezenlijkt.

Op de website www.robert-voigt-stiftung.de kunt u overigens precies nalezen welke activiteiten door de stichting worden ondersteund. Het is de moeite waard om een kijkje te nemen!