Best Practice

Planet ZINQ

Thermisch verzinkte kipwagen: economisch en ecologisch voordelig

duroZINQ® thermisch verzinken van een open, asymmetrische kipwagen met een laadvolume van 10 m³

Thermisch verzinkte kipwagen met een laadvolume van 10 kubieke meter

Project

Het bedrijf Laudon, een van de marktleiders op het vlak van containerbouw in Duitsland, kreeg een vraag van zijn klant REMONDIS, een van de belangrijkste dienstverleners ter wereld op het vlak van recyclage. Het betrof een asymmetrische kipwagen van 10 m³ zonder kap, die niet (zoals tot op heden) gelakt, maar thermisch verzinkt moest worden. Vermits het heel belangrijk was om elke mogelijke vervorming bij de onderdompeling in het vloeibare zink te vermijden, was ZINQ vanaf de voorbereidingsfase betrokken om de constructie te optimaliseren in functie van het verzinkingsproces. 
 

Uitvoering

Dankzij constructieve details, een intelligente ophanging, een nauwkeurig uitgekiende termijn voor de onderdompeling in het duroZINQ®-bad en een omzichtige werkwijze bij dat onderdompelen zijn de containers uitstekend beschermd tegen corrosie en kunnen ze ook op esthetisch vlak overtuigen. Na hun thermische verzinking zijn de kipwagens nog uitgerust met commerciële logo’s en veiligheidstools. De seriële verzinking van toekomstige containers is voor alle partners intussen een uitgemaakte zaak.  

Marc Mevißen, commercieel verantwoordelijke bij Laudon GmbH & Co. KG
„Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de bedrijfsfilosofie van onze klanten. Vanuit die optiek is een duroZINQ® -behandeling een meer dan geschikte oplossing. Ze is niet alleen innovatief, maar ook en vooral ecologisch verantwoord, vermits ze op het punt staat om een  Cradle to Cradle®-certificaat te ontvangen.“

Opdrachtgever:
Laudon GmbH & Co. KG


thermisch verzinken:

Voigt & Schweitzer Duisburg GmbH & Co. KG

Projectleiding:

Herr Christian Mehlwitz, Plant Manager
Telefoon: +49 203 31871-13
E-Mail: christian.mehlwitz@remove-this.zinq.com