Unieke en nieuwe oplossingen om aan de diversiteit te voldoen

Voor een toekomst met steeds meer ZINQ richten we ons op innovaties en individuele maatoplossingen die worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze klanten.

Voor elk specifiek project investeren we in de ontwikkeling van efficiënte en effectieve oppervlaktechnologieën die nieuwe toepassingen mogelijk maken voor thermisch verzinken tot en met klantspecifieke legeringssystemen.

Tijden veranderen: vandaag de dag vragen onze klanten om corrosiebestendige en mechanisch duurzame oppervlakken met aanzienijk minder gebruik van hulpstoffen, die tegelijkertijd verbeterde oplossingen bieden voor verschillende productietechnieken.

Kwaliteit, functie en hulpbronnenefficiëntie zijn niet met elkaar in tegenspraak - het antwoord is innovatie

Wij ontwikkelen nieuwe processen en producten op maat op basis van gepatenteerde en bedrijfseigen technologieën en doen dat in nauwe samenwerking met en voor onze klanten.

Het doel is de ontwikkeling van binaire en ternaire legeringen met uitstekende bescherming, zelfs voor toekomstige kwaliteiten staal, met minder gebruik van hulpbronnen en met meer weerstand tegen corrosie - Alloy on demand.

Combineren van innovatie met duurzaamheid en digitalisering

Naast de ontwikkeling van klantspecifieke oppervlakken die voldoen aan de strengste duurzaamheidseisen zoals C2C (Cradle to Cradle®), omvat onze innovatiestrategie ook projecten op de volgende gebieden: waardeketenoptimalisatie, automatisering van afwerkings-/nabehandelingsprocedures alsmede markeringssystemen voor de traceerbaarheid van bouwdelen en voor de digitalisering van processen.


De producten van ZINQ